Skip to content
Personuppgifter

Följande personuppgifter lagras i datasystem:

  • CDE Z Trafikskola AB har ett boknings och kundadministrationssystem Rally där lagras uppgifter som personnummer , adress, bokningar , debiteringar och utbildningskort.
  • Dessa uppgifter lagras enligt bokföringslagar i 7 år.
  • Kunden godkänner vid inskrivning dessa villkor vid inskrivning som elev med underskrift.
  • CDE Z Trafikskola AB levererar övningsuppgifter via elevcentralen som tillhandahålls genom
  • Sveriges trafikutbildares riksförbund där lagras uppgifter som personnummer , namn

Dessa uppgifter ligger kvar tills giltighetstiden går ut eller eleven är klar med sin teoretiska utbildning och tas därefter bort. Kunden godkänner lagringen av uppgifterna digitalt för att starta programmet.

CDE Z Trafikskola AB levererar övningsuppgifter med programvaran Perception övningsuppgifter för körkort. där lagras namn och körkortsutbildning.

Dessa uppgifter ligger kvar tills giltighetstiden går ut eller eleven är klar med teoretiska utbildningen och tas därefter bort.

Kunden godkänner lagringen av uppgifter med underskrift vid inskrivning i Rally systemet.

CDE Z Trafikskola AB 556139-6259 använder ej personuppgifterna i andra syften än elevens

önskemål gällande övningsmaterial , bokningar av prov, riskutbildningar , utbildningskort samt ekonomiska transaktioner.

Kund som väljer att avsluta sin utbildning i förtid kan begära att uppgifter som inte är bundna i skatte eller bokföringsmässiga lagar tas bort.