Introduktionsutbildning för handledare

Information

Den som ska vara handledare behöver gå en handledarutbildning innan man kan ansöka om att få vara handledare. Även eleven måste ha gått en sådan handledarutbildning.
Det är samma handledarutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle.
Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om den ska ha flera elever.

Vi har stängt ner våra körkortsutbildningar för A och B och erbjuder inte längre denna kurs.