Skip to content
ADR entrepenad

Utbildningen ger dig rätten att frakta farligt gods med traktor eller motorredskap i ditt arbete som t.ex. skogsbruk.

Kurslängd: 1 dag

Pris: 1 700 kr exklusive moms 25%