Skip to content
Yrkesförarkompetens fortbildning
  • Yrkesförare som före 2008 10 01 hade behörigheten D eller DE
  • Yrkesförare som före 2009 10 01 hade behörigheten C eller CE

skall inom 7 år genomgå fortbildning på sammanlagt 35 timmar för att förnya sin yrkeskompetens i ytterligare 5 år.
Förare som erhållit sin behörighet efter dessa datum måste gå grundutbildning på 280 eller 140 timmar beroende på ålder.

Yrkeskompetensen innehåller bland annat lagstiftning, kör och vilotider, ekonomisk körning, riskutbildning halt väglag, bromsteknik, ADR, risksituationer,last beräkning/förankring mm.

 

Fortbildningens upplägg

Fortbildningen är upplagd på 5 st delkurser a´7 timmar och när sista delkursen är genomförd anmäler utbildaren till transportstyrelsen att eleven genomgått samtliga delkurser och yrkeskompetensbeviset förlängs med 5 år.

Pris per delkurs: 2000:- exklusive mervärdesskatt 25 %